Brecht is een heldere klinker ommuurd door een leger medeklinkers, Castel is een Italiaans kasteel. Dat klinkt  defensief, maar eigenlijk ben ik best tevreden met mijn etiketten. Hoewel ik mijn ouders qua naamkeuze wel een zekere kerktorenmentaliteit verwijt. Voor mensen die het Nederlands of het Duits niet machtig zijn, is “Brecht” een martelgang die maar zelden zonder tongbreuk afloopt. Ik ben internationaal onuitspreekbaar.

Dat is spijtig, want ik ben een rusteloze reiziger. In Armenië kreeg ik als vervangnaam Grish en de bedoeïenen in de Sinaïwoestijn noemden me Aayid. Het zal me worst wezen, als ik maar mezelf kan zijn.

Welke lading die vlag dekt, is een mysterie zoals dat voor iedere mens een leven lang een mysterie blijft. Weten we ooit echt wie we zijn? Toch een schamele poging. Als ik een zaal zou zijn, dan was ik een polyvalente zaal. Ik ben dus niet voor één gat te vangen. Soms struikelen mijn passies over elkaar en blijf ik apatisch op de grond liggen, maar andere keren zorgt dat net voor synergie of serendipiteit. (Dure woorden staan altijd goed in een verkoopspraatje.)

Mijn meest fundamentele passie is waarschijnlijk reizen, maar ik ben ook gebeten door fotografie en journalisitiek. Voelt u ook de synergie? Aan de KU Leuven genoot ik de opleiding politieke wetenschappen (bachelor) en geschiedenis (master). Hoe het verleden altijd blijft echoën in het heden, dat boeit me mateloos.

Ook talen blijven me fascineren. Naast Engels en Frans, probeer ik ook Spaans, Duits en Russisch onder de knie te krijgen. Ik volgde twee jaar Russisch en een jaar Spaans aan het CLT. Momenteel probeer ik de opgedane kennis vooral te onderhouden met duolingo. Maar uit ervaring weet ik dat er maar één manier is om een taal écht te leren: spreken met native speakers. Op reis!

Verder hou ik van sport in het algemeen en wielrennen in het bijzonder. Passief en actief. Ook (kunst)musea kunnen me helemaal opslokken. Wat heb ik verder nog op mijn kerfstok? Vijf jaar chiroleiding (waavan twee als hoofdleider), negen jaar toneel (waarvan één als regisseur), een tooghangersbestaan, een opleiding dictie en welsprekendheid, een quizverslaving en ten slotte een paar onopgeloste moordzaken. Over dat laatste zeg ik niets zonder mijn advocaat.

U kan mij contacteren op brechtcastel@gmail.com. Of u kan mij niet contacteren, zoals u wil.

toneel

Ik als regisseur (centraal) tussen mijn fantastische acteurs en technische crew van Politika Toneel in 2014.    Foto’s: Gigi To en Kalina De Blauwe